مقاله درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌

*مقاله درباره ی علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌*چكیده‌


اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ است‌ كه‌ از دیرباز مورد بحث‌ و بررسی‌ علماء اسلامی‌ قرار گرفته‌ است‌. دانشمندان‌ اسلامی‌ درباره‌ ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌ بحثهای‌ زیادی‌ داشته‌اند و كتب‌ و مقالات‌ زیادی‌ دراین‌ زمینه‌ به‌ رشته‌ تحریر درآمده است. به‌ رغم‌ مباحث‌ زیاد هنوز بحثهایی حل نشده‌ در این‌ خصوص‌ وجود دارد. بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است.


در این‌ مقاله‌ ابتدا تعاریفی‌ از «علم‌»، «مكتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» ارائه‌ شده‌ است‌. سپس‌ بحثهای‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر یك‌ از این‌ مقولات‌ انجام ‌شده ‌ است‌. و در نهایت‌ با توجه‌ به‌ جامعیت‌ دین‌ اسلام‌ دیدگاهی‌ كه‌ به‌ نظر می‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهای‌ اسلامی‌ نزدیكتر باشد تحت‌ عنوان‌ سیستم‌ اقتصادی‌ اسلام‌ معرفی‌ شده‌ است‌. ویژگیهای ‌نگرش‌ سیستمی‌ به‌ اقتصاد اسلامی‌ و نتایج‌ مترتب‌ بر آن‌ بحثهای‌ دیگری‌ است‌ كه‌ در این‌ مقاله‌ به آنها پرداخته‌ شده‌ است‌.


واژه‌های کلیدی: اقتصاد، علم، مکتب، اسلام، سیستم اقتصاد.


Economics Economic School and


Islamic Economic System


M. Lotfalipour Ph.D.


Abstract


The subject of Islamic economy has been discussed by Islamic scientists for a long time. Islamic authorities have made various arguments on the nature of the Islamic economy and have written a lot of books and articles. In spite of numerous arguments in the past still remain unresolved questions in this area. Some scientists think of Islamic economic system as positive economics while others think of it as normative economics. Still another group believe that division of economics on the basis of positive and normative economics and economic school is useless.


In this article we first define the concepts of economics school of economic system and then arguments belonging to these terms are provided. Finally due to comprehensiveness of Islam the Islamic economic system is introduced to match Islamic ideas and targets. Characteristics and results of systematic approach to Islamic economic system are among the issues that are considered.


Keywords: Economics Science School Islam Economic System


مقدمه‌


بحث‌ درخصوص‌ اقتصاد اسلامی‌ بسیار زیاد است‌. عده‌ای‌ از دانشمندان‌ اسلامی‌ در پی‌ تئوریزه‌ كردن‌ مباحث ‌اقتصاد اسلامی‌ بوده‌ و هستند. بعضی‌ از اقتصاددانان‌ مسلمان‌ معتقدند كه‌ اقتصاد اسلامی‌ از مقولات‌ «اقتصاد دستوری‌» است‌. عده‌ای‌ نیز بر این‌باورند كه‌ اقتصاد اسلامی‌ از نوع‌ «اقتصاد اثباتی‌» است‌. بعضی‌ دیگر بر این‌ اعتقادند كه‌ در اقتصاد اسلامی‌ نمی‌توان ‌مفاهیم‌ اثباتی‌ و دستوری‌ را از هم‌ تفكیك‌ كرد. علاوه‌ بر نظرات‌ فوق‌ عده‌ای‌ دیگر از علمای‌ اسلامی‌ به‌ نحو دیگری‌ به‌ مسئله‌ نگاه‌ می‌كنند گروهی‌ بر این‌ باورند كه‌اقتصاد اسلامی‌ همان‌ «مكتب‌ اقتصادی‌» است‌. عده ای نیز‌ اعتقاد دارند كه‌ اقتصاد اسلامی‌ نوعی‌ «سیستم‌ اقتصادی ‌است‌» و گروهی‌ به‌ آن‌ با دیده‌ مسائل‌ اخلاقی‌ می‌نگرند.این‌ مقاله‌ در پی‌ آن‌ است‌ تا ضمن‌ مروری‌ خلاصه‌ بر مفاهیم‌ «علم‌»، «مكتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» جایگاه ‌اقتصاد اسلامی‌ و نوع‌ نگرش‌ به‌ آن‌ را در حد توان‌ روشن‌ سازد.


ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌


آیا اقتصاد اسلامی‌ از مقولات‌ علمی‌ است‌؟ یا اینكه‌ اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ مكتبی‌ یا اخلاقی‌ است‌؟ و یا اقتصاداسلامی‌ یك‌ سیستم‌ اقتصادی‌ است‌؟ برای‌ روشن‌ شدن‌ بحث‌ لازم‌ است‌ هر یك‌ از مفاهیم‌ فوق‌ قدری‌ شكافته‌ شده‌ و مورد بحث‌ قرار گیرند.علم‌ اقتصاد( اقتصاد اثباتی )


تعاریف مختلفی برای علم وجود دارد. چون در اینجا هدف بحث در مفاهیم نیست لذا به اجمال به ارائه بعضی از تعاریف می پردازیم.در یکی از تعاریف علم آمده است: علم‌ شامل‌ مجموعه‌ای‌ از قضایای‌ كلی‌ است‌ كه‌ محور خاصی‌ برای‌ آنها لحاظ‌ شده‌ و هر قضیه‌ قابل‌ صدق‌ و انطباق ‌بر مصادیق‌ متعددی‌ است1 با این‌ تعریف‌ علم‌ اقتصاد عبارت‌ از قضایای‌ كلی‌ است‌ كه‌ درخصوص‌ پدیده ‌های ‌اقتصادی ‌ مصداق‌ دارند.


تعریف دیگری علم‌ اقتصاد را اینگونه‌ بیان‌ می‌كند. علم‌ اقتصاد بررسی‌روشهایی‌ است‌ كه‌ بشر به وسیله پول‌‌ یا بدون‌ آن برای‌ بكار بردن‌ منابع‌ كمیاب‌ تولید به‌ منظور تولید كالاها و خدمات ‌در طی‌ زمان‌ و همچنین‌ برای‌ توزیع‌ كالاها و خدمات‌ بین‌ افراد و گروه‌ها در جامعه‌ به‌ منظور مصرف‌ در حال‌ و آینده‌انتخاب‌ می‌كند2.


مقاله درباره ی علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌


مقاله درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌


مقاله درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات 53

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

*مقاله درباره ی علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌*چكیده‌


اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ است‌ كه‌ از دیرباز مورد بحث‌ و بررسی‌ علماء اسلامی‌ قرار گرفته‌ است‌. دانشمندان‌ اسلامی‌ درباره‌ ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌ بحثهای‌ زیادی‌ داشته‌اند و كتب‌ و مقالات‌ زیادی‌ دراین‌ زمینه‌ به‌ رشته‌ تحریر درآمده است. به‌ رغم‌ مباحث‌ زیاد هنوز بحثهایی حل نشده‌ در این‌ خصوص‌ وجود دارد. بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است.


در این‌ مقاله‌ ابتدا تعاریفی‌ از «علم‌»، «مكتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» ارائه‌ شده‌ است‌. سپس‌ بحثهای‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر یك‌ از این‌ مقولات‌ انجام ‌شده ‌ است‌. و در نهایت‌ با توجه‌ به‌ جامعیت‌ دین‌ اسلام‌ دیدگاهی‌ كه‌ به‌ نظر می‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهای‌ اسلامی‌ نزدیكتر باشد تحت‌ عنوان‌ سیستم‌ اقتصادی‌ اسلام‌ معرفی‌ شده‌ است‌. ویژگیهای ‌نگرش‌ سیستمی‌ به‌ اقتصاد اسلامی‌ و نتایج‌ مترتب‌ بر آن‌ بحثهای‌ دیگری‌ است‌ كه‌ در این‌ مقاله‌ به آنها پرداخته‌ شده‌ است‌.


واژه‌های کلیدی: اقتصاد، علم، مکتب، اسلام، سیستم اقتصاد.


Economics Economic School and


Islamic Economic System


M. Lotfalipour Ph.D.


Abstract


The subject of Islamic economy has been discussed by Islamic scientists for a long time. Islamic authorities have made various arguments on the nature of the Islamic economy and have written a lot of books and articles. In spite of numerous arguments in the past still remain unresolved questions in this area. Some scientists think of Islamic economic system as positive economics while others think of it as normative economics. Still another group believe that division of economics on the basis of positive and normative economics and economic school is useless.


In this article we first define the concepts of economics school of economic system and then arguments belonging to these terms are provided. Finally due to comprehensiveness of Islam the Islamic economic system is introduced to match Islamic ideas and targets. Characteristics and results of systematic approach to Islamic economic system are among the issues that are considered.


Keywords: Economics Science School Islam Economic System


مقدمه‌


بحث‌ درخصوص‌ اقتصاد اسلامی‌ بسیار زیاد است‌. عده‌ای‌ از دانشمندان‌ اسلامی‌ در پی‌ تئوریزه‌ كردن‌ مباحث ‌اقتصاد اسلامی‌ بوده‌ و هستند. بعضی‌ از اقتصاددانان‌ مسلمان‌ معتقدند كه‌ اقتصاد اسلامی‌ از مقولات‌ «اقتصاد دستوری‌» است‌. عده‌ای‌ نیز بر این‌باورند كه‌ اقتصاد اسلامی‌ از نوع‌ «اقتصاد اثباتی‌» است‌. بعضی‌ دیگر بر این‌ اعتقادند كه‌ در اقتصاد اسلامی‌ نمی‌توان ‌مفاهیم‌ اثباتی‌ و دستوری‌ را از هم‌ تفكیك‌ كرد. علاوه‌ بر نظرات‌ فوق‌ عده‌ای‌ دیگر از علمای‌ اسلامی‌ به‌ نحو دیگری‌ به‌ مسئله‌ نگاه‌ می‌كنند گروهی‌ بر این‌ باورند كه‌اقتصاد اسلامی‌ همان‌ «مكتب‌ اقتصادی‌» است‌. عده ای نیز‌ اعتقاد دارند كه‌ اقتصاد اسلامی‌ نوعی‌ «سیستم‌ اقتصادی ‌است‌» و گروهی‌ به‌ آن‌ با دیده‌ مسائل‌ اخلاقی‌ می‌نگرند.این‌ مقاله‌ در پی‌ آن‌ است‌ تا ضمن‌ مروری‌ خلاصه‌ بر مفاهیم‌ «علم‌»، «مكتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» جایگاه ‌اقتصاد اسلامی‌ و نوع‌ نگرش‌ به‌ آن‌ را در حد توان‌ روشن‌ سازد.


ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌


آیا اقتصاد اسلامی‌ از مقولات‌ علمی‌ است‌؟ یا اینكه‌ اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ مكتبی‌ یا اخلاقی‌ است‌؟ و یا اقتصاداسلامی‌ یك‌ سیستم‌ اقتصادی‌ است‌؟ برای‌ روشن‌ شدن‌ بحث‌ لازم‌ است‌ هر یك‌ از مفاهیم‌ فوق‌ قدری‌ شكافته‌ شده‌ و مورد بحث‌ قرار گیرند.علم‌ اقتصاد( اقتصاد اثباتی )


تعاریف مختلفی برای علم وجود دارد. چون در اینجا هدف بحث در مفاهیم نیست لذا به اجمال به ارائه بعضی از تعاریف می پردازیم.در یکی از تعاریف علم آمده است: علم‌ شامل‌ مجموعه‌ای‌ از قضایای‌ كلی‌ است‌ كه‌ محور خاصی‌ برای‌ آنها لحاظ‌ شده‌ و هر قضیه‌ قابل‌ صدق‌ و انطباق ‌بر مصادیق‌ متعددی‌ است1 با این‌ تعریف‌ علم‌ اقتصاد عبارت‌ از قضایای‌ كلی‌ است‌ كه‌ درخصوص‌ پدیده ‌های ‌اقتصادی ‌ مصداق‌ دارند.


تعریف دیگری علم‌ اقتصاد را اینگونه‌ بیان‌ می‌كند. علم‌ اقتصاد بررسی‌روشهایی‌ است‌ كه‌ بشر به وسیله پول‌‌ یا بدون‌ آن برای‌ بكار بردن‌ منابع‌ كمیاب‌ تولید به‌ منظور تولید كالاها و خدمات ‌در طی‌ زمان‌ و همچنین‌ برای‌ توزیع‌ كالاها و خدمات‌ بین‌ افراد و گروه‌ها در جامعه‌ به‌ منظور مصرف‌ در حال‌ و آینده‌انتخاب‌ می‌كند2.

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!