مقاله درباره شغل و انواع آن

*مقاله درباره ی شغل و انواع ان*شغل غیبت و چرخش شغلی پایین كاركنانی كه طرح شغلی خوبی دارند با انجام كار خود احساس خوشحالی می كنند زیرا از لحاظ درونی ارضا می‌شوند . ( ایران نژاد پاریزی ، 1380 ، 59-58 ) .


طراحی شغل :‌


طراحی شغل ، عبارت از فرآیند تطبیق ویژگیهای شغل و مهارتها با علتیق كاركنان است یكی از مدلهای متداول طراحی اشاره دارد به اینكه ابعاد شغلی موجب می شود تا كاركنان واكنشهای خاصی راكه (حالات) روانشناختی نامیده می شود تجریه كنند ، این عكس العمل های روانشناختی نیز نتایج كاری و شخصی معینی را ارائه می دهند شكل 4-2 رابطه بین ابعاد اصلی شغل ۀ حالات روانشناختی حاصل از آن نتابج شخصی و كاری نشان می دهد . ( ایران نژاد پاریزی ، 1380،58)


بنابراین روشهای مختلفی جهت ایجاد انگیزش از طریق طراحی شغل وجود دارد كه عبارتند :


غنای شغلی گسترش شغلی ، گردش غلی مدل خصوصیات ویژه شغل و مهندسی شغل .


شكل 4-2 : طراحی مشاغل با انگیزش بالا


( ایران نژاد پاریزی 1380‌، صفحه 61 )غنای شغلی :


غنای شغلی به مورد اطلاق می شود كه كارها با وظایف افراد در سازمان از نظر عمومی بسط و گسترش یابد ، غنی سازی شغل باعث می شود كه فرد در آینده برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی كارهایش نقش بیشتری ایفا كند در سازمانی كه برنامه سازی شغل به اجرا درآید كاركنان می توانند فعالیت و یا كاری را به صورت كامل انجام دهند ، آنان از آزادی عمل ، خود مختاری و استقلال بیشتری برخورداغر می شوند مسئولیتهایشان افزایش می یابد ، در نتیجه فعالیت بازخرد می شود و افراد می‌تواتند كارهای خود را ارزیابی و اشتباهات را اصلاح وعملكرد بهبود بخشند نوع تغییراتی كه ر كارها باد انجام شود تا باعث افزایش انگیزه كاركنان گردد . در (شكل 5-2 ارائه گردیده است )


گسترش شغلی :


روش دیگری نیز به نام گسترش شغلی به منظور غلبه بر آثار روانی ناشی از كارهای ساده و تكراری وجود دارد كه در واقع عبارت است از افزودن فعالیتهای هم سطح (افقی) شغل فعلی كارمند به گونه ای كه كار وی از حالت بكنواخت خارج شود غنای شغلی در جهت تولد و بهبود مفهوم مزبر است ، لیكن تفاوت گسترش شغلی غنای شغلی در شكل (6-2) منعكس شده است . (ایرانژاد پاریزی ،‌پرویز ساسان 1375 ، صفحه 396 )شكل 5-2 : دستورالعمل برای غنی سازی شغل


اقدامات یشنهادی ابعاد اصلی شغل


( ترجمه علی پارسئیان و محمد اعرابی ، 1374 صفحه 428 )


شكل 6-2 : تفاوت بین گسترشغلی و اغتنای شغلی
اغنای شغلی و گسترش شغلی غنای شغلی


(4) (3)


اغنای شغلی و گسترش شغلی شغل ساده و تكراری


(2) (1)
چند فعالیت یك فعالیت


تنوع وظایفغنایی شغلی چنان كه در شكل (6-2) دیده می شود به ارضای نیازهایی مراتب بالا تأكید دارد در حالی كه گسترش شغلیافزودن فعالیتهای متعدد به شغل فعلی كارمند برای ایجاد تنوع بیشتر است .


مقاله درباره ی شغل و انواع ان


مقاله درباره شغل و انواع آن


مقاله درباره شغل و انواع آندسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات 19

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

*مقاله درباره ی شغل و انواع ان*شغل غیبت و چرخش شغلی پایین كاركنانی كه طرح شغلی خوبی دارند با انجام كار خود احساس خوشحالی می كنند زیرا از لحاظ درونی ارضا می‌شوند . ( ایران نژاد پاریزی ، 1380 ، 59-58 ) .


طراحی شغل :‌


طراحی شغل ، عبارت از فرآیند تطبیق ویژگیهای شغل و مهارتها با علتیق كاركنان است یكی از مدلهای متداول طراحی اشاره دارد به اینكه ابعاد شغلی موجب می شود تا كاركنان واكنشهای خاصی راكه (حالات) روانشناختی نامیده می شود تجریه كنند ، این عكس العمل های روانشناختی نیز نتایج كاری و شخصی معینی را ارائه می دهند شكل 4-2 رابطه بین ابعاد اصلی شغل ۀ حالات روانشناختی حاصل از آن نتابج شخصی و كاری نشان می دهد . ( ایران نژاد پاریزی ، 1380،58)


بنابراین روشهای مختلفی جهت ایجاد انگیزش از طریق طراحی شغل وجود دارد كه عبارتند :


غنای شغلی گسترش شغلی ، گردش غلی مدل خصوصیات ویژه شغل و مهندسی شغل .


شكل 4-2 : طراحی مشاغل با انگیزش بالا


( ایران نژاد پاریزی 1380‌، صفحه 61 )غنای شغلی :


غنای شغلی به مورد اطلاق می شود كه كارها با وظایف افراد در سازمان از نظر عمومی بسط و گسترش یابد ، غنی سازی شغل باعث می شود كه فرد در آینده برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی كارهایش نقش بیشتری ایفا كند در سازمانی كه برنامه سازی شغل به اجرا درآید كاركنان می توانند فعالیت و یا كاری را به صورت كامل انجام دهند ، آنان از آزادی عمل ، خود مختاری و استقلال بیشتری برخورداغر می شوند مسئولیتهایشان افزایش می یابد ، در نتیجه فعالیت بازخرد می شود و افراد می‌تواتند كارهای خود را ارزیابی و اشتباهات را اصلاح وعملكرد بهبود بخشند نوع تغییراتی كه ر كارها باد انجام شود تا باعث افزایش انگیزه كاركنان گردد . در (شكل 5-2 ارائه گردیده است )


گسترش شغلی :


روش دیگری نیز به نام گسترش شغلی به منظور غلبه بر آثار روانی ناشی از كارهای ساده و تكراری وجود دارد كه در واقع عبارت است از افزودن فعالیتهای هم سطح (افقی) شغل فعلی كارمند به گونه ای كه كار وی از حالت بكنواخت خارج شود غنای شغلی در جهت تولد و بهبود مفهوم مزبر است ، لیكن تفاوت گسترش شغلی غنای شغلی در شكل (6-2) منعكس شده است . (ایرانژاد پاریزی ،‌پرویز ساسان 1375 ، صفحه 396 )شكل 5-2 : دستورالعمل برای غنی سازی شغل


اقدامات یشنهادی ابعاد اصلی شغل


( ترجمه علی پارسئیان و محمد اعرابی ، 1374 صفحه 428 )


شكل 6-2 : تفاوت بین گسترشغلی و اغتنای شغلی
اغنای شغلی و گسترش شغلی غنای شغلی


(4) (3)


اغنای شغلی و گسترش شغلی شغل ساده و تكراری


(2) (1)
چند فعالیت یك فعالیت


تنوع وظایفغنایی شغلی چنان كه در شكل (6-2) دیده می شود به ارضای نیازهایی مراتب بالا تأكید دارد در حالی كه گسترش شغلیافزودن فعالیتهای متعدد به شغل فعلی كارمند برای ایجاد تنوع بیشتر است .

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!