مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران

*مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران*

معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی


پیشگفتار


بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه‌های اقتصادی، كاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، كاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه كنندگان، افزایش رقابت، كاهش سود انحصاری ، كاهش هزینه تمام شده و قیمت كالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.


سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به كشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الكترونیكی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانكداری الكترونیكی، حمل و نقل الكترونیكی بیمه الكترونیكی و … در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الكترونیكی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در كشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت كلان به توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی همت گمارده‌اند. در این كشورها بخش خصوصی پویا و كارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیت‌های خود استفاده می‌كند.


از سوی دیگر در برخی كشورهای در حال توسعه پیشرو همانند كشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت كلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی،‌ حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً كارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی در این كشورها بوجود آورده است.


بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در كشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بكارگیری آخرین یافته‌های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الكترونیكی خود را گسترش می‌دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانك‌ها با مهندسی مجدد فعالیت‌های مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بكارگیری كسب و كار الكترونیكی توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی كه در این رقابت عقب بمانند، كاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.


مصرف‌كنندگان نیز در كشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الكترونیكی از خود نشان داده‌اند. كاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانكداری الكترونیكی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.


در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درك مزایا و اثرات تجارت الكترونیكی به طراحی و ایجاد تجارت الكترونیكی همت گمارده‌اند. بی‌گمان یكی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی كشور، آگاه سازی عمومی است كه در این راستا،‌ معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه‌هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.


مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است كه در زمینه نقل و انتقال الكترونیكی وجوه، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشكر از مدیر محترم مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشكر و تقدیر شود.


نكته قابل ذكر اینكه، هر چند ممكن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا كه می‌تواند برای مطالعه دست‌اندركاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.


فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنكه این مجموعه برای دست‌اندركاران و علاقمندان تجارت و بانكداری الكترونیكی مفید واقع شود، از كلیه عزیزان علاقمند دعوت می‌شود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی ایران و به ویژه برنامه‌های آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال كنند.فهرست مطالب


عنوان صفحه


پیشگفتار


فصل اول : تجارت الكترونیكی


1ـ1ـ مقدمه


2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونیكی


3ـ1ـ تاریخچه تجارت الكترونیكی


4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الكترونیكی


5ـ1ـ معایب تجارت الكترونیكی


6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونیكی


7ـ1ـ مدلهای تجارت الكترونیكی


8ـ1ـ عواملی كه باعث شتاب تجارت الكترونیكی شده‌اند


9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونیكی


10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونیكی بر كشورهای در حال توسعه


11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الكترونیكی در كشورهای در حال توسعه


12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونیكی


13ـ1ـ جایگاه تجارت الكترونیكی در ایران


فصل دوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی


1ـ2ـ مقدمه


2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت


1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول


2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول


3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول


3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانكداری در جهان و سیر تكاملی آن


1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانكداری


2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانكداری الكترونیكی


3ـ3ـ2ـ مقایسه بانكداری سنتی و بانكداری الكترونیكی


4ـ2ـ انتقال الكترونیكی وجوه


1ـ4ـ2ـ مقدمه


2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونیكی وجوه (EFT)


3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT


4ـ4ـ2ـ مزایای بكارگیری انتقال الكترونیكی وجوه


5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونیكی وجوه


6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الكترونیكی وجوه


7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الكترونیكی


5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)


1ـ5ـ2ـ مقدمه


2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت


3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت


4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت


5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئیفت


6ـ5ـ2ـ مكانیزم عمل سوئیفت


6ـ2ـ كارت‌های بانكی


1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌های بانكی


2ـ6ـ2ـ تاریخچه كارتهای بانكی


3ـ6ـ2ـ مزایای كارتهای بانكی


4ـ6ـ2ـ انواع كارتهای بانكی


5ـ6ـ2ـ مكانیزم عمل كارتهای بانكی


6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت كارت


7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها


7ـ2ـ پول الكترونیكی


1ـ7ـ2ـ مقدمه


2ـ7ـ2ـ تعریف پول الكترونیكی


3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الكترونیكی


4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونیكی


5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الكترونیكی


8ـ2ـ پرداخت الكترونیكی صورت‌حسابها


1ـ8ـ2ـ مقدمه


2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الكترونیكی صورت حسابها


3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الكترونیكی صورت حسابها


4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الكترونیكی صورت حسابها


5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الكترونیكی صورت حسابها


9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الكترونیكی انتقال وجوه


1ـ9ـ2ـ مقدمه


2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت


3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت


4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات


فصل سوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی و موانع گسترش آن در ایران


1ـ3ـ مقدمه


2ـ3ـ بانكداری الكترونیكی در ایران


3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران


1ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی


2ـ3ـ3ـ كمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الكترونیكی وجوه در ایران


3ـ3ـ3ـ موانع قانونی كاربرد انتقال الكترونیكی وجوه در ایران


4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران


5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران


6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران


7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مدیران بانكها در مقابل تغییر حركت از بانكداری سنتی به بانكداری الكترونیكی


8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مدیریتی حاكم بر بانكهای كشور


9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران


10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانكهای كشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها


11ـ3ـ3ـ مشكلات امنیتی


12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریكا


فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانكداری الكترونیكی در ایران


1ـ4ـ مقدمه


2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی ایران


3ـ4ـ نقش وظایف بانك مركزی در برنامه تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی


4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یك بانك


ضمیمه: تعریف واژه‌های كلیدیفصل اول


تجارت الكترونیكی1ـ1ـ مقدمه


با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امكان را می‌دهد كه فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.


در قرن بیست و یكم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد كرد. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شكل‌گیری تجارت الكترونیكی شده است. تجارت الكترونیكی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و كسب و كار به وجود آورده است.


تجارت الكترونیكی و به تعبیر وسیع‌تر كسب و كار الكترونیكی شیوه و نحوه زندگی كردن انسانها را نیز متحول می‌سازد. كشورهای پیشرفته چندین سال است كه تجارت الكترونیكی را آغاز كرده‌اند و كم كم مسائل و مشكلات آن را تجربه كرده‌اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری قانونی و سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسی و كامل در شیوه كسب و كار و زندگی هستند كه در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.


علاوه بر كشورهای پیشرفته كشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای تجارت الكترونیكی در حال برنامه‌ریزی و تلاش هستند. در كشور ما هم تلاش‌های پراكنده‌ای صورت گرفته است ولی این تلاشها تاكنون اثربخش نبوده است زیرا از یك طرف از انسجام و یكپارچگی لازم برخوردار نمی‌باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.


از آنجا كه هدف غایی كتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الكترونیكی و كسب و كار الكترونیكی در ایران می‌باشد در این فصل در خصوص تجارت الكترونیكی بحث و بررسی به عمل می‌آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت‌های تجارت الكترونیكی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در آن می‌باشد.


2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونیكی[1]

رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه پایانی قرن بیستم و شروع قرن بیست و یكم و افق‌های جدیدی را بر روی كسب و كار و تجارت باز نمود. این افق‌های جدید سبب تحول در امر تجارت گردید و با سرعت و شتاب وصف‌ناپذیری در حال گسترش می‌باشد.

[1]. Electronic Commerce (EC)


مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران


مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران


مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایراندسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 180 کیلو بایت
تعداد صفحات 239

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

*مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران*

معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی


پیشگفتار


بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه‌های اقتصادی، كاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، كاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه كنندگان، افزایش رقابت، كاهش سود انحصاری ، كاهش هزینه تمام شده و قیمت كالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.


سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به كشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الكترونیكی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانكداری الكترونیكی، حمل و نقل الكترونیكی بیمه الكترونیكی و … در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الكترونیكی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در كشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت كلان به توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی همت گمارده‌اند. در این كشورها بخش خصوصی پویا و كارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیت‌های خود استفاده می‌كند.


از سوی دیگر در برخی كشورهای در حال توسعه پیشرو همانند كشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت كلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی،‌ حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً كارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی در این كشورها بوجود آورده است.


بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در كشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بكارگیری آخرین یافته‌های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الكترونیكی خود را گسترش می‌دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانك‌ها با مهندسی مجدد فعالیت‌های مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بكارگیری كسب و كار الكترونیكی توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی كه در این رقابت عقب بمانند، كاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.


مصرف‌كنندگان نیز در كشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الكترونیكی از خود نشان داده‌اند. كاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانكداری الكترونیكی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.


در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درك مزایا و اثرات تجارت الكترونیكی به طراحی و ایجاد تجارت الكترونیكی همت گمارده‌اند. بی‌گمان یكی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی كشور، آگاه سازی عمومی است كه در این راستا،‌ معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه‌هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.


مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است كه در زمینه نقل و انتقال الكترونیكی وجوه، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشكر از مدیر محترم مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشكر و تقدیر شود.


نكته قابل ذكر اینكه، هر چند ممكن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا كه می‌تواند برای مطالعه دست‌اندركاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.


فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنكه این مجموعه برای دست‌اندركاران و علاقمندان تجارت و بانكداری الكترونیكی مفید واقع شود، از كلیه عزیزان علاقمند دعوت می‌شود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی ایران و به ویژه برنامه‌های آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال كنند.فهرست مطالب


عنوان صفحه


پیشگفتار


فصل اول : تجارت الكترونیكی


1ـ1ـ مقدمه


2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونیكی


3ـ1ـ تاریخچه تجارت الكترونیكی


4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الكترونیكی


5ـ1ـ معایب تجارت الكترونیكی


6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونیكی


7ـ1ـ مدلهای تجارت الكترونیكی


8ـ1ـ عواملی كه باعث شتاب تجارت الكترونیكی شده‌اند


9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونیكی


10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونیكی بر كشورهای در حال توسعه


11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الكترونیكی در كشورهای در حال توسعه


12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونیكی


13ـ1ـ جایگاه تجارت الكترونیكی در ایران


فصل دوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی


1ـ2ـ مقدمه


2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت


1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول


2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول


3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول


3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانكداری در جهان و سیر تكاملی آن


1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانكداری


2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانكداری الكترونیكی


3ـ3ـ2ـ مقایسه بانكداری سنتی و بانكداری الكترونیكی


4ـ2ـ انتقال الكترونیكی وجوه


1ـ4ـ2ـ مقدمه


2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونیكی وجوه (EFT)


3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT


4ـ4ـ2ـ مزایای بكارگیری انتقال الكترونیكی وجوه


5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونیكی وجوه


6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الكترونیكی وجوه


7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الكترونیكی


5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)


1ـ5ـ2ـ مقدمه


2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت


3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت


4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت


5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئیفت


6ـ5ـ2ـ مكانیزم عمل سوئیفت


6ـ2ـ كارت‌های بانكی


1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌های بانكی


2ـ6ـ2ـ تاریخچه كارتهای بانكی


3ـ6ـ2ـ مزایای كارتهای بانكی


4ـ6ـ2ـ انواع كارتهای بانكی


5ـ6ـ2ـ مكانیزم عمل كارتهای بانكی


6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت كارت


7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها


7ـ2ـ پول الكترونیكی


1ـ7ـ2ـ مقدمه


2ـ7ـ2ـ تعریف پول الكترونیكی


3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الكترونیكی


4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونیكی


5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الكترونیكی


8ـ2ـ پرداخت الكترونیكی صورت‌حسابها


1ـ8ـ2ـ مقدمه


2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الكترونیكی صورت حسابها


3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الكترونیكی صورت حسابها


4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الكترونیكی صورت حسابها


5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الكترونیكی صورت حسابها


9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الكترونیكی انتقال وجوه


1ـ9ـ2ـ مقدمه


2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت


3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت


4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات


فصل سوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی و موانع گسترش آن در ایران


1ـ3ـ مقدمه


2ـ3ـ بانكداری الكترونیكی در ایران


3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران


1ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی


2ـ3ـ3ـ كمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الكترونیكی وجوه در ایران


3ـ3ـ3ـ موانع قانونی كاربرد انتقال الكترونیكی وجوه در ایران


4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران


5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران


6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران


7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مدیران بانكها در مقابل تغییر حركت از بانكداری سنتی به بانكداری الكترونیكی


8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مدیریتی حاكم بر بانكهای كشور


9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران


10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانكهای كشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها


11ـ3ـ3ـ مشكلات امنیتی


12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریكا


فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانكداری الكترونیكی در ایران


1ـ4ـ مقدمه


2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی ایران


3ـ4ـ نقش وظایف بانك مركزی در برنامه تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی


4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یك بانك


ضمیمه: تعریف واژه‌های كلیدیفصل اول


تجارت الكترونیكی1ـ1ـ مقدمه


با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امكان را می‌دهد كه فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.


در قرن بیست و یكم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد كرد. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شكل‌گیری تجارت الكترونیكی شده است. تجارت الكترونیكی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و كسب و كار به وجود آورده است.


تجارت الكترونیكی و به تعبیر وسیع‌تر كسب و كار الكترونیكی شیوه و نحوه زندگی كردن انسانها را نیز متحول می‌سازد. كشورهای پیشرفته چندین سال است كه تجارت الكترونیكی را آغاز كرده‌اند و كم كم مسائل و مشكلات آن را تجربه كرده‌اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری قانونی و سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسی و كامل در شیوه كسب و كار و زندگی هستند كه در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.


علاوه بر كشورهای پیشرفته كشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای تجارت الكترونیكی در حال برنامه‌ریزی و تلاش هستند. در كشور ما هم تلاش‌های پراكنده‌ای صورت گرفته است ولی این تلاشها تاكنون اثربخش نبوده است زیرا از یك طرف از انسجام و یكپارچگی لازم برخوردار نمی‌باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.


از آنجا كه هدف غایی كتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الكترونیكی و كسب و كار الكترونیكی در ایران می‌باشد در این فصل در خصوص تجارت الكترونیكی بحث و بررسی به عمل می‌آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت‌های تجارت الكترونیكی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در آن می‌باشد.


2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونیكی[1]

رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه پایانی قرن بیستم و شروع قرن بیست و یكم و افق‌های جدیدی را بر روی كسب و كار و تجارت باز نمود. این افق‌های جدید سبب تحول در امر تجارت گردید و با سرعت و شتاب وصف‌ناپذیری در حال گسترش می‌باشد.

[1]. Electronic Commerce (EC)

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!