بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور صفحه تخت

هدف از این تحقیق مقایسه تحلیل تئوری و نتایج تجربی حاصل از تست عملی بر روی یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت، با توجه به شرایط آب و هوایی شهر تهران می‌باشد. به این منظور ابتدا یک کلکتور صفحه تخت از نظر ساختمان، بازده و سایر پارامترها بر طبق روابط انتقال حرارت به‌صورت تئوری مدل شده، پس از آن با استفاده از یک سیستم آب‌گرم‌کن خورشیدی و استفاده از یک کلکتور صفحه تخت به عنوان جاذب انرژی خورشید، داده‌های مورد نیاز به طور تجربی استخراج شده‌اند.


سیستم آب‌گرم‌کن خورشیدی مورد آزمایش که در مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مستقر است، و بر اساس استاندارد ISO 9806-1مدل شده‌است، از یک کلکتور صفحه تخت و یک مخزن ذخیره تشکیل شده‌است. کلکتور شامل دو هدر افقی به قطر داخلی mm12 و 12 عدد رایزر عمودی می‌باشد که به‌صورت موازی قرار گرفته‌اند. صفحات جاذب از فین های مجزا تشکیل شده‌اند. جنس فین ها از آلومینیوم بوده و از شیشه معمولی به ضخامت mm4 به عنوان پوشش صفحه جاذب برای جلوگیری از اتلافات جابجایی و تابشی استفاده شده‌است. از آن‌جایی که آزمون‌ها در فصل تابستان انجام شده‌است و دمای هوا در هنگام شب به گونه‌ای نیست که باعث یخ‌زدگی آب داخل کلکتور شود، به این جهت تنها از آب (بدون ضد یخ) به عنوان سیال انتقال حرارت استفاده شده‌است. هم‌چنین دمای محیط، میزان تابش روی سطح کلکتور صفحه تخت و سرعت باد محوطه مورد آزمایش توسط یک دستگاه ثبت کننده اطلاعات ثبت شده‌اند.


بازده و انرژی مفید کسب شده توسط کلکتور به‌صورت تجربی با مقادیر حاصل از مدل تئوری مقایسه شده و بر طبق نتایج به‌دست آمده مدل تجربی با مدل تئوری مطابقت خوبی دارد. آزمایشات فوق با دبی‌های مختلف انجام گرفت و با کاهش دبی سیال عبوری از کلکتور، افزایش در انرژی مفید کسب شده و بازده کلکتور مشاهده گردید. بر اساس آزمایشات انجام شده، حداکثر بازده ممکن برای یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت زمانی حاصل می‌شود که حتی الامکان دمای آب ورودی کلکتور به دمای هوای محیط نزدیک باشد. هم‌چنین عوامل تاثیر گذار بر بازده یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت، از جمله فاصله بین رایزرها، نوع پوشش شیشه‌ای کلکتور، ضخامت عایق حرارتی، جنس عایق، نوع سیال انتقال حرارت و… مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و با توجه به مقایسه های انجام شده می‌توان نمودار‌های مفیدی پیرامون بازده کلکتور بر اساس پارامتر‌های تاثیرگذار رسم نمود. این نمودار‌ها علاوه بر استفاده در صنعت ساخت تجهیزات خورشیدی، می‌تواند به عنوان راهنما جهت تست سایر کلکتور‌های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.


فهرست مطالب

چكیده 1مقدمه 2فصل اول : كلیات° 1-1) مقدمه° 1-2) تاریخچه° 1-3) کاربردهای انرژی خورشیدیفصل دوم : انواع کلکتور خورشیدی و بررسی استانداردهای مربوطه° 2-1) مقدمه° 2-2) کلکتورهای صفحه تخت° 2-2-1) صفحه جاذب° 2-2-2) صفحات پوششی یا جداری° 2-2-3) محفظه کلکتور° 2-3) کلکتور لوله خلاء° 2-4) کلکتور سهموی° 2-5) زاویه شیب کلکتور خورشیدی° 2-6) مقایسه استاندارهای تست کلکتورهای تخت خورشیدی 9806-1ISO، EN 12975-2 و ASHRAE 93° 2-6-1) استاندارد ASHRAE 93° 2-6-1-1) تست ثابت زمانی- τ° 2-6-1-2) تست بازده حرارتی –gη° 2-6-1-3) تست اصلاح کننده زاویه تابش – Kθb(θ)° 2-6-1-4) توزیع دمای ورودی به کلکتور برای تست بازده حرارتیفهرست مطالبعنوان مطالبشماره صفحه°° 2-6-1-5) مدت زمان انجام تست° 2-6-2) استاندارد ISO 9806-1 و EN 12975-2° 2-6-2-1) تست ثابت زمانی- τ° 2-6-2-2) تست بازده حرارتی –gη° 2-6-2-3) تست اصلاح کننده زاویه تابش – Kθb(θ)° 2-6-2-4) توزیع دمای ورودی به کلکتور برای تست بازده حرارتی° 2-6-2-5) روش تست شبه دینامیکی استاندارد EN12975-2° 2-7) مقایسه استاندارد هافصل سوم : آب‌گرم‌کن‌های خورشیدی و بررسی استاندارد‌های مربوطه3-1) مقدمه3-2) اجزای آب‌گرم‌کن خورشیدی3-3) شرح دستگاه آب‌گرم‌کن خورشیدی3-4) انواع آب‌گرم‌کن‌های خورشیدی° 3-4-1) سیستم گردش اجباری° 3-4-1-1) سیستم گردش اجباری- مدار بسته° 3-4-1-2) سیستم گردش اجباری- مدار باز° 3-4-2) سیستم با گردش طبیعی° 3-4-2-1) سیستم گردش طبیعی- ترموسیفون- مدار باز° 3-4-2-2) سیستم گردش طبیعی- ترموسیفون- مدار بسته3-5) بررسی و مقایسه استانداردهای آب‌گرم‌کن خورشیدی° 3-5-1) استاندارد ISO 9459° 3-5-1-1) استانداردهای راندمان ( عملکرد ) سیستم° 3-5-1-2) روش آزمون بر اساس تست در فضای داخلی° 3-5-1-3) آزمون در فضای خارج برای سیستم‌های فقط خورشیدی° 3-5-1-4) آزمون در فضای خارجی برای سیستم‌های آب‌گرم‌کن خورشیدی با گرم‌کن کمکی با یک مخزن ذخیره° 3-5-2) استانداردهای اروپایی برای سیستم‌های گرمایش خورشیدی° 3-5-2-1) استانداردهای اروپایی جدید° 3-5-2-2) روش‌های تست برای سیستم‌های آب‌گرم‌کن‌های خورشیدی ( EN 12976-2و ENV 12977-2)° 3-5-3) استاندارد ASHRAE 95° 3-5-4) مقایسه استاندارد‌های تست آب‌گرم‌کن خورشیدی° 3-5-4-1) مقایسه سه استاندارد9459-2 ISO ، ISO 9459-3و ASHRAE 95فصل چهارم : معادلات حاکم بر تعیین عملکرد کلکتور‌های صفحه تخت و حل نمونه عددی4-1) مقدمه4-2) تابش خورشیدی4-3) تشعشع جذب شده و عبور تشعشع از میان پوشش شیشه‌ای° 4-3-1) انعکاس تشعشع° 4-3-2) جذب پوشش شیشه‌ای° 4-3-3) حاصل‌ضرب ضریب های عبور – جذب ( )4-4) کلکتورهای صفحه تخت و معادلات مربوطه° 4-4-1) انرژی مفید° 4-4-2) توزیع دما در کلکتورهای صفحه تخت خورشیدی° 4-4-3) ضریب انتقال گرمای کل یک کلکتور° 4-4-4) توزیع دما بین لوله‌ها و ضریب بازدهی کلکتور° 4-4-4-1) لوله در زیر صفحه جاذب° 4-4-4-2) لوله در بالای صفحه جاذب° 4-4-4-3) لوله در وسط صفحه جاذب° 4-4-5) ضریب دفع گرمای کلکتور و ضریب جریان4-5) تست کلکتور° 4-5-1) بازده4-6) حل عددی4-7) مشخصات تجهیزات مورد استفاده4-8) مشخصات فنی کلکتور صفحه تخت4-9) حل معادلات برای یک حالت نمونهفصل پنجم : آزمایش، نتایج و ترسیم نمودارهای مربوطه° 5-1) مقدمه° 5-2) روش انجام آزمایش° 5-3) نتایج° 5-4) نمودار‌ها و تحلیل° 5-4-1) نمودارهای داده‌های هواشناسی° 5-4-2) تغییرات دمای خروجی از کلکتور بر حسب تغییرات دبی° 5-4-3) بررسی انرژی دریافتی مدل تئوری و تجربی° 5-4-4) بررسی بازده کلکتور در مدل‌های تئوری و تجربی° 5-4-5) نمودار‌های افت دما در مسیر آب ورودی° 5-5) بررسی اثر پارامترهای مختلف° 5-5-1) تاثیر موقعیت قرارگیری لوله و صفحه جاذب° 5-5-2) تاثیر زاویه کلکتور خورشیدی° 5-5-3) تاثیر تعداد شیشه‌های محافظ کلکتور° 5-5-4) تاثیر فاصله بین رایزرهای صفحه جاذب بر بازده کلکتور° 5-5-5) تاثیر پوشش صفحه جاذب بر بازده کلکتور° 5-5-6) تاثیر ضخامت عایق حرارتی بر بازده کلکتور° 5-5-7) تاثیر جنس عایق بر بازده کلکتور° 5-5-8) تاثیر نوع سیال انتقال حرارت بر بازده کلکتور° 5-5-9) تاثیر فشار گاز داخل کلکتور بر بازدهنتیجه گیریپیشنهادات برای ادامه طرحمنابع و ماخذفهرست منابع فارسیفهرست منابع لاتینچكیده انگلیسیفهرست جدول ها


عنوانشماره صفحه2-1- شرایط تست شبه دینامیکی192-2- دمای متوسط سیال و شرایط آب و هوایی برای هر نوع روز202-3- بیشترین دمای خروجی بر اساس نوع کلکتور202-4- مقایسه حدود مجاز پارامتر‌های مختلف جهت دست‌یابی به شرایط یکنواخت در سه استاندارد212-5- شرایط آب و هوایی لازم در سه استاندارد212-6- شرایط زمانی بازه داده و پیش بازه داده برای تست در حالت کلکتور ساکن223-1- تشابه پارامتر‌های تست آب‌گرم‌کن خورشیدی در ISO 9459-2، ISO 9459-3 ، ASHRAE 95363-2- تفاوت‌های پارامتر‌های تست آب‌گرم‌کن خورشیدی در ISO 9459-2 ، ISO 9459-3، ASHRAE 95364-1- مشخصات فنی کلکتور مورد آزمایش، ساخت شرکت دریا644-2 – پارامترهای موثر جهت حل یک نمونه عددی655-1 – مقادیر محاسبه شده با دبی 200 لیتر بر ساعت705-2 – مقادیر محاسبه شده با دبی 150 لیتر بر ساعت715-3 – مقادیر محاسبه شده با دبی 100 لیتر بر ساعت71فهرست شكل‌ها


عنوانشماره صفحه2-1- کارکرد کلکتور صفحه تخت در حالت کلی


82-2 – کلکتور صفحه تخت به همراه اجزای آن92-3 – صفحه جاذب102-4 – فرآیند حرارتی یک کلکتور صفحه تخت112-5 – کلکتورتخت، مایع و هوایی122-6 – کلکتور لوله‌ای تحت خلاء132-7 – انواع کلکتورهای تحت خلاء142-8 – کلکتور سهموی142-9 – زاویه کلکتور خورشیدی153-1- طرح ساده‌ای از یک آب‌گرم‌کن خورشیدی253-2- طرح کلی یک آب‌گرم‌کن خورشیدی به همراه قسمت‌های مختلف آن263-3- سیستم اجباری- مدار بسته283-4- سیستم اجباری- مدار باز283-5- آب‌گرم‌کن با سیستم ترموسیفون293-6- سیستم گردش طبیعی- ترموسیفون- مدار باز303-7- سیستم گردش طبیعی- ترموسیفون- مدار بسته304-1- زوایای تابش و انعکاس در محیطی با ضریب شکست های و404-2- عبور از یک پوشش شیشه‌ای غیر جاذب414-3- جذب تابش خورشید توسط صفحه جاذب زیر شبکه پوشش شیشه‌ای424-4- برش عمودی از یک گردآورنده خورشیدی434-5- توزیع دمای صفحه جاذب444-6- شبکه گرمایی یک گردآورنده صفحه تخت با یک پوشش شیشه‌ای464-7- شبکه گرمایی معادل464-8- a- ترکیب لوله و صفحه جاذب484-8-b c- معادله انرژی صفحه جاذب494-9- مقاومت‌های ایجاد شده در مقابل جریان گرما به سیال در حالتی‌که لوله در زیر صفحه جاذب باشد524-10- نحوه اتصال لوله و صفحه جاذب در حالتی‌که لوله در زیر صفحه جاذب باشد524-11- نحوه اتصال لوله و صفحه جاذب در حالتی‌که لوله در بالای صفحه جاذب باشد544-12- مقاومت‌های ایجاد شده در مقابل جریان گرما به سیال در حالتی‌که لوله در بالای صفحه جاذب باشد544-13- نحوه اتصال لوله و صفحه جاذب در حالتی‌که لوله در وسط صفحه جاذب باشد564-14- مقاومت‌های ایجاد شده در مقابل جریان گرما به سیال در حالتی‌که لوله در وسط صفحه جاذب باشد564-15- پیرانومتر و دما سنج نصب شده در سایت تست604-16- باد سنج و ثبت کننده اطلاعات604-17- باد سنج، ثبت کننده اطلاعات و مخزن ذخیره614-18- سنسور دما و نمایشگر دیجیتالی624-19- پمپ و مانومتر624-20- شیر کنترل کننده دبی و کلکتور صفحه تخت634-21- نمای کلی از تجهیزات نصب شده در سایت تست دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب635-1- داده‌های ثبت شده توسط ایستگاه هواشناسی در روز 8 آگوست 2011725-2- دمای هوا و میزان تشعشع در روز 8 آگوست 2011 برای نقاط داده برداری شده725-3- دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی با دبی آب 200 لیتر بر ساعت735-4- دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی با دبی آب 150 لیتر بر ساعت735-5- دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی با دبی آب 100 لیتر بر ساعت745-6- میزان خطای اطلاعات ثبت شده از سایت تست745-7- اختلاف دمای ورودی و خروجی برای دبی‌های مختلف755-8- انرژی دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب 200 لیتر بر ساعت765-9- انرژی دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب 150 لیتر بر ساعت765-10- انرژی دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب 100 لیتر بر ساعت775-11- انرژی دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی‌های آب گذرنده مختلف775-12- مقدار انرژی کسب شده توسط کلکتور صفحه تخت785-13- مقایسه حرارت اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور با دبی 200 لیتر بر ساعت795-14- مقایسه حرارت اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور با دبی 150 لیتر بر ساعت795-15- مقایسه حرارت اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور با دبی 100 لیتر بر ساعت795-16- بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 200 لیتر بر ساعت805-17- بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 150 لیتر بر ساعت815-18- بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 100 لیتر بر ساعت815-19- مقایسه بازده مدل تئوری و تجربی با دبی‌های آب گذرنده متفاوت825-20- مقایسه مقادیر تئوری و تجربی بازده کلکتور825-21- افت دمای مسیر مخزن تا ورودی کلکتور با دبی 200 لیتر بر ساعت835-22- افت دمای مسیر مخزن تا ورودی کلکتور با دبی 150 لیتر بر ساعت835-23- افت دمای مسیر مخزن تا ورودی کلکتور با دبی 100 لیتر بر ساعت845-24- انرژی دریافتی کلکتور صفحه تخت با توجه به موقعیت قرار گیری لوله و صفحه جاذب855-25- انرژی دریافتی کلکتور صفحه تخت با توجه به زاویه کلکتور با سطح زمین865-26- انرژی دریافتی کلکتور صفحه تخت با تعداد کاورهای شیشه‌ای کلکتور865-27- بازده کلکتور صفحه تخت با توجه به فاصله بین رایزرهای صفحه جاذب875-28- بازده کلکتور صفحه تخت با توجه به ضریب نشر کاور شیشه‌ای کلکتور885-29- نمودارهای بازده کلکتور خورشیدی برای ضخامت‌های مختلف عایق حرارتی885-30- اثر جنس عایق بر بازده کلکتور خورشیدی895-31- اثر نوع سیال انتقال حرارت بر بازده کلکتور خورشیدی895-32- اثر فشار گاز داخل کلکتور بر بازده90هدف از این تحقیق مقایسه تحلیل تئوری و نتایج تجربی حاصل از تست عملی بر روی یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت، با توجه به شرایط آب و هوایی شهر تهران می‌باشد


بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور صفحه تخت


بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور صفحه تختدسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 9.727 مگا بایت
تعداد صفحات 133

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

هدف از این تحقیق مقایسه تحلیل تئوری و نتایج تجربی حاصل از تست عملی بر روی یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت، با توجه به شرایط آب و هوایی شهر تهران می‌باشد. به این منظور ابتدا یک کلکتور صفحه تخت از نظر ساختمان، بازده و سایر پارامترها بر طبق روابط انتقال حرارت به‌صورت تئوری مدل شده، پس از آن با استفاده از یک سیستم آب‌گرم‌کن خورشیدی و استفاده از یک کلکتور صفحه تخت به عنوان جاذب انرژی خورشید، داده‌های مورد نیاز به طور تجربی استخراج شده‌اند.


سیستم آب‌گرم‌کن خورشیدی مورد آزمایش که در مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مستقر است، و بر اساس استاندارد ISO 9806-1مدل شده‌است، از یک کلکتور صفحه تخت و یک مخزن ذخیره تشکیل شده‌است. کلکتور شامل دو هدر افقی به قطر داخلی mm12 و 12 عدد رایزر عمودی می‌باشد که به‌صورت موازی قرار گرفته‌اند. صفحات جاذب از فین های مجزا تشکیل شده‌اند. جنس فین ها از آلومینیوم بوده و از شیشه معمولی به ضخامت mm4 به عنوان پوشش صفحه جاذب برای جلوگیری از اتلافات جابجایی و تابشی استفاده شده‌است. از آن‌جایی که آزمون‌ها در فصل تابستان انجام شده‌است و دمای هوا در هنگام شب به گونه‌ای نیست که باعث یخ‌زدگی آب داخل کلکتور شود، به این جهت تنها از آب (بدون ضد یخ) به عنوان سیال انتقال حرارت استفاده شده‌است. هم‌چنین دمای محیط، میزان تابش روی سطح کلکتور صفحه تخت و سرعت باد محوطه مورد آزمایش توسط یک دستگاه ثبت کننده اطلاعات ثبت شده‌اند.


بازده و انرژی مفید کسب شده توسط کلکتور به‌صورت تجربی با مقادیر حاصل از مدل تئوری مقایسه شده و بر طبق نتایج به‌دست آمده مدل تجربی با مدل تئوری مطابقت خوبی دارد. آزمایشات فوق با دبی‌های مختلف انجام گرفت و با کاهش دبی سیال عبوری از کلکتور، افزایش در انرژی مفید کسب شده و بازده کلکتور مشاهده گردید. بر اساس آزمایشات انجام شده، حداکثر بازده ممکن برای یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت زمانی حاصل می‌شود که حتی الامکان دمای آب ورودی کلکتور به دمای هوای محیط نزدیک باشد. هم‌چنین عوامل تاثیر گذار بر بازده یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت، از جمله فاصله بین رایزرها، نوع پوشش شیشه‌ای کلکتور، ضخامت عایق حرارتی، جنس عایق، نوع سیال انتقال حرارت و… مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و با توجه به مقایسه های انجام شده می‌توان نمودار‌های مفیدی پیرامون بازده کلکتور بر اساس پارامتر‌های تاثیرگذار رسم نمود. این نمودار‌ها علاوه بر استفاده در صنعت ساخت تجهیزات خورشیدی، می‌تواند به عنوان راهنما جهت تست سایر کلکتور‌های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.


فهرست مطالب

چكیده 1مقدمه 2فصل اول : كلیات° 1-1) مقدمه° 1-2) تاریخچه° 1-3) کاربردهای انرژی خورشیدیفصل دوم : انواع کلکتور خورشیدی و بررسی استانداردهای مربوطه° 2-1) مقدمه° 2-2) کلکتورهای صفحه تخت° 2-2-1) صفحه جاذب° 2-2-2) صفحات پوششی یا جداری° 2-2-3) محفظه کلکتور° 2-3) کلکتور لوله خلاء° 2-4) کلکتور سهموی° 2-5) زاویه شیب کلکتور خورشیدی° 2-6) مقایسه استاندارهای تست کلکتورهای تخت خورشیدی 9806-1ISO، EN 12975-2 و ASHRAE 93° 2-6-1) استاندارد ASHRAE 93° 2-6-1-1) تست ثابت زمانی- τ° 2-6-1-2) تست بازده حرارتی –gη° 2-6-1-3) تست اصلاح کننده زاویه تابش – Kθb(θ)° 2-6-1-4) توزیع دمای ورودی به کلکتور برای تست بازده حرارتیفهرست مطالبعنوان مطالبشماره صفحه°° 2-6-1-5) مدت زمان انجام تست° 2-6-2) استاندارد ISO 9806-1 و EN 12975-2° 2-6-2-1) تست ثابت زمانی- τ° 2-6-2-2) تست بازده حرارتی –gη° 2-6-2-3) تست اصلاح کننده زاویه تابش – Kθb(θ)° 2-6-2-4) توزیع دمای ورودی به کلکتور برای تست بازده حرارتی° 2-6-2-5) روش تست شبه دینامیکی استاندارد EN12975-2° 2-7) مقایسه استاندارد هافصل سوم : آب‌گرم‌کن‌های خورشیدی و بررسی استاندارد‌های مربوطه3-1) مقدمه3-2) اجزای آب‌گرم‌کن خورشیدی3-3) شرح دستگاه آب‌گرم‌کن خورشیدی3-4) انواع آب‌گرم‌کن‌های خورشیدی° 3-4-1) سیستم گردش اجباری° 3-4-1-1) سیستم گردش اجباری- مدار بسته° 3-4-1-2) سیستم گردش اجباری- مدار باز° 3-4-2) سیستم با گردش طبیعی° 3-4-2-1) سیستم گردش طبیعی- ترموسیفون- مدار باز° 3-4-2-2) سیستم گردش طبیعی- ترموسیفون- مدار بسته3-5) بررسی و مقایسه استانداردهای آب‌گرم‌کن خورشیدی° 3-5-1) استاندارد ISO 9459° 3-5-1-1) استانداردهای راندمان ( عملکرد ) سیستم° 3-5-1-2) روش آزمون بر اساس تست در فضای داخلی° 3-5-1-3) آزمون در فضای خارج برای سیستم‌های فقط خورشیدی° 3-5-1-4) آزمون در فضای خارجی برای سیستم‌های آب‌گرم‌کن خورشیدی با گرم‌کن کمکی با یک مخزن ذخیره° 3-5-2) استانداردهای اروپایی برای سیستم‌های گرمایش خورشیدی° 3-5-2-1) استانداردهای اروپایی جدید° 3-5-2-2) روش‌های تست برای سیستم‌های آب‌گرم‌کن‌های خورشیدی ( EN 12976-2و ENV 12977-2)° 3-5-3) استاندارد ASHRAE 95° 3-5-4) مقایسه استاندارد‌های تست آب‌گرم‌کن خورشیدی° 3-5-4-1) مقایسه سه استاندارد9459-2 ISO ، ISO 9459-3و ASHRAE 95فصل چهارم : معادلات حاکم بر تعیین عملکرد کلکتور‌های صفحه تخت و حل نمونه عددی4-1) مقدمه4-2) تابش خورشیدی4-3) تشعشع جذب شده و عبور تشعشع از میان پوشش شیشه‌ای° 4-3-1) انعکاس تشعشع° 4-3-2) جذب پوشش شیشه‌ای° 4-3-3) حاصل‌ضرب ضریب های عبور – جذب ( )4-4) کلکتورهای صفحه تخت و معادلات مربوطه° 4-4-1) انرژی مفید° 4-4-2) توزیع دما در کلکتورهای صفحه تخت خورشیدی° 4-4-3) ضریب انتقال گرمای کل یک کلکتور° 4-4-4) توزیع دما بین لوله‌ها و ضریب بازدهی کلکتور° 4-4-4-1) لوله در زیر صفحه جاذب° 4-4-4-2) لوله در بالای صفحه جاذب° 4-4-4-3) لوله در وسط صفحه جاذب° 4-4-5) ضریب دفع گرمای کلکتور و ضریب جریان4-5) تست کلکتور° 4-5-1) بازده4-6) حل عددی4-7) مشخصات تجهیزات مورد استفاده4-8) مشخصات فنی کلکتور صفحه تخت4-9) حل معادلات برای یک حالت نمونهفصل پنجم : آزمایش، نتایج و ترسیم نمودارهای مربوطه° 5-1) مقدمه° 5-2) روش انجام آزمایش° 5-3) نتایج° 5-4) نمودار‌ها و تحلیل° 5-4-1) نمودارهای داده‌های هواشناسی° 5-4-2) تغییرات دمای خروجی از کلکتور بر حسب تغییرات دبی° 5-4-3) بررسی انرژی دریافتی مدل تئوری و تجربی° 5-4-4) بررسی بازده کلکتور در مدل‌های تئوری و تجربی° 5-4-5) نمودار‌های افت دما در مسیر آب ورودی° 5-5) بررسی اثر پارامترهای مختلف° 5-5-1) تاثیر موقعیت قرارگیری لوله و صفحه جاذب° 5-5-2) تاثیر زاویه کلکتور خورشیدی° 5-5-3) تاثیر تعداد شیشه‌های محافظ کلکتور° 5-5-4) تاثیر فاصله بین رایزرهای صفحه جاذب بر بازده کلکتور° 5-5-5) تاثیر پوشش صفحه جاذب بر بازده کلکتور° 5-5-6) تاثیر ضخامت عایق حرارتی بر بازده کلکتور° 5-5-7) تاثیر جنس عایق بر بازده کلکتور° 5-5-8) تاثیر نوع سیال انتقال حرارت بر بازده کلکتور° 5-5-9) تاثیر فشار گاز داخل کلکتور بر بازدهنتیجه گیریپیشنهادات برای ادامه طرحمنابع و ماخذفهرست منابع فارسیفهرست منابع لاتینچكیده انگلیسیفهرست جدول ها


دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!

عنوان